Bedre infrastruktur

Bedre infrastruktur i Østjylland

- vores veje skal selvfølgelig tilpasses trafikmængden

Det er på tide, at hele E45 bliver opgraderet. Hver dag bruger rigtig mange Østjyder deres tid på at holde i kø bare fordi de skal passe deres arbejde, tid som aldrig kommer igen - som kunne være brugt sammen med familie eller på arbejde. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke én gang for alle laver de investeringer, der skal til, for at tilpasse vores veje til den trafikmængde der nu engang er.


Investér mere i vigtig infrastruktur
Vi mener, at der er behov for en markant opprioritering af den danske infrastruktur. God infrastruktur er en forudsætning for mobilitet og økonomisk vækst, og derfor skal vi ikke acceptere, at der flere steder i landet er veje af meget ringe kvalitet og et vejnet, der ikke er udbygget tilstrækkeligt.


Det er derfor Liberal Alliances politik at afsætte flere ressourcer til at forbedre vejene i de kommuner, hvor vejene er i ringe forfatning, så borgere i hele Danmark kan transportere sig med færrest mulige forhindringer. Den enkelte kommune skal dog også være bedre til at prioritere ressourcer til bl.a. infrastruktur og undersøge, om der kan spares penge på unødig administration og bureaukrati, som kan finansiere dette.


Vi skal også have udbygget vejnettet, bl.a. med nye motorveje, tværgående motortrafikveje og omfartsveje omkring provinsbyerne. Disse dele af vores infrastruktur er helt centrale for at skabe gode transportmuligheder og sammenhængskraft i hele landet, men de bliver desværre slet ikke prioriteret nok i dag.