Ældrepleje

God og omsorgsfuld ældrepleje

- hvor den ældres individuelle behov er i centrum

Vores ældrepleje skal være hjertelig og fokuseret på de ældres individuelle behov i Danmark.


Til at sikre dette skal vi skabe flere varme hænder gennem mindre kontrol og mere frihed til vores ansatte. Bureaukrati og unødig kontrol skal erstattes af tillid og frihed til vores ansatte.


Vi skal ikke placere de ældre i kasser og regneark, men se hver enkelt som en borger med ret til forskellighed - skal vi behandle vores ældre medborgere ens, så skal de behandles forskelligt, og den mulighed skal vi give vores ansatte.


I Danmark er der over 1,1 mio. ældre over 65 år, og dette tal vil stige markant i de kommende år. Det skyldes, at danskerne lever længere pga. den medicinske udvikling, ændring i livsstil m.m. Det er godt, at vi lever længere og bedre liv, men det betyder også, at en større del af befolkningen får brug for pleje, i takt med at de bliver ældre, hvilket kræver ændringer i ældrepolitikken.


Det større behov for en ny ældrepolitik, der skaber bedre velfærd for ældre, bliver dog ikke imødekommet tilstrækkeligt. Ifølge Ældresagen er antallet af hjemmehjælpstimer til ældre faldet markant i flere kommuner, selvom der er kommet flere ældre. Det betyder, at færre ældre får tilkendt hjemmepleje af kommunen, og at dem, der slipper igennem nåleøjet, får færre timer.


Desuden må mange ældre, som modtager hjemmehjælp, nøjes med kun at få rengøring hver 14. dag og ét bad om ugen, fordi mange kommuner ikke har en tilstrækkeligt ambitiøs og effektiv ældrepolitik. Det betyder ringere livskvalitet og uværdig ældrepleje for de mennesker, som har bidraget til samfundet hele deres liv.


Vi arbejder for en god og omsorgsfuld ældrepleje, hvor den ældres individuelle behov er i centrum.