Et erhvervklima i top

Et erhvervsklima i toppen 

- Vi vil fjerne alle unødige forhindringer og afgifter for dansk erhvervsliv.

Erhvervslivet - herunder landbruget - skal have de bedste rammevilkår til at udvikle deres virksomheder. Liberal Alliance ønsker at fjerne alle unødige forhindringer og afgifter for vores erhvervsliv i Danmark. Stat og kommuner skal aldrig være en stopklods for udvikling af Dansk erhvervsliv.


Selskabsskat hæmmer investering og vækst
Selskabsskatten er en af de mest forvridende skatter. Det betyder, at en høj selskabsskat kan have store negative konsekvenser for, hvor mange virksomheder, der vælger at placere sig i Danmark, og dermed påvirker den høje selskabsskat dansk økonomi negativt.


Det skyldes, at en høj selskabsskat gør det mindre attraktivt for en virksomhed at flytte til Danmark. Når man skal betale en stor del af sit overskud til staten, får man mindre profit som virksomhed, og så vil mange hellere flytte til et land, der har en lavere selskabsskat. F.eks. har Irlands meget lave selskabsskat på 12,5 % betydet, at mange virksomheder er flyttet dertil, så Irland nu er det næstrigeste land i EU (målt i BNP pr. indbygger).


Højere selskabsskat i Danmark betyder færre succesfulde virksomheder, færre arbejdspladser, færre investeringer og færre penge til både borgere og velfærd. En selskabsskat, der ligger væsentligt over andre landes, kan derfor have meget negative konsekvenser for dansk økonomi.


Sænk selskabsskatten
Vi mener, at selskabsskatten er for høj i Danmark. Der er mange andre europæiske lande, som har en lavere selskabsskat end Danmark, og det betyder, at virksomheder flytter ud af landet til fordel for lande, der tilbyder bedre vilkår for virksomheder.


Derfor er det Liberal Alliances politik at sænke selskabsskatten fra 22 % til 12,5 %. Dermed vil vi have en af de laveste selskabsskatter i Europa, og det vil tiltrække virksomheder og iværksættere, som kan berige Danmark med nye arbejdspladser, produkter og vækstmuligheder.


Det vil også komme lønmodtagerne til gavn, da en markant lavere selskabsskat giver lønstigninger til medarbejdere i de virksomheder, der vil kunne investere flere penge i nyt udstyr og forskning i stedet for at skulle betale skat til staten.