Færre afgifter - Mere frihed

Færre afgifter

Mere frihed

- Væk med skadelige afgifter fx arveafgiften

Vi har i Danmark en lang række afgifter. Bl.a. er der registreringsafgift og CO2-ejerafgift på biler, arveafgift samt en række adfærdsregulerende afgifter.
De mange høje afgifter betyder, at varerne bliver dyrere for danskerne, og det giver mindre økonomisk frihed.


Det er Liberal Alliances politik, at afgiftstrykket skal reduceres markant. For de mange afgifter er en byrde på danskerne, som mindsker deres økonomiske frihed og belønner staten, der ofte bruger pengene på at ansætte flere djøfere og journalister, og det sker på bekostning af borgerne og det private erhvervsliv.Afgifter betyder mindre frihed

De mange høje afgifter betyder, at varerne bliver dyrere for danskerne, og det giver mindre økonomisk frihed. Det er en ekstra skat på danskerne, som gør, at de ikke kan forbruge lige så meget og skal aflevere en større del af deres indkomst til staten. Det mindsker friheden og livskvaliteten for danskerne.


En af de mest urimelige afgifter er arveafgiften, som er en afgift på familier, mens de typisk er i sorg over den afdøde. Arveafgiften kan i nogle tilfælde komme op over 30 % og er en skat på en formue, som allerede er blevet beskattet op til flere gange.


Registreringsafgiften betyder, at man i nogle tilfælde skal betale over dobbelt så meget for at købe en bil, som den er værd på markedet. Det frarøver mange personer den frihed, det er, at eje en bil. Registreringsafgiften rammer også el- og hybridbiler og er på det punkt med til at modarbejde den grønne omstilling af transporten.


Vi skal derfor fjerne bl.a. registreringsafgiften og arveafgiften, da disse er nogle af de mest uretfærdige afgifter. Vi skal også nedsætte elafgiften, så danskerne kan få bedre råd til billig og ren energi. Vi skal derudover fjerne afgifter som sukkerafgiften, der er udtryk for en formynderisk stat, der vil bestemme over danskernes madvaner.


Ved at fjerne og reducere afgifterne kan vi give danskerne øget økonomisk frihed og mulighed for at få råd til mere ferie, forbrug og fritid. Afgifter rammer især dem med lave indkomster hårdt, så det er især denne gruppe, der vil få gavn af afgiftslettelser.