Norddjurs i balance

En kommune i balance 

- der skal investeres i by og på land.

For Liberal Alliance er det vigtigt, at vi tænker udvikling ind i hele kommunen.


Vi skal favne både land og by, og vi skal investere i lokalområderne, ikke kun i de store byer.


Vi skal prioritere, at der er både skoler og børnepasning til rådighed tæt på børnene.


Der skal være mulighed for kollektiv trafik, uanset hvor man bor (evt. gennem flex-løsninger).


Kommunen skal være en stærk samarbejdspartner for de aktive lokalsamfund – idéer, der gror nedefra med grobund i lokale kræfter, skal prioriteres højt i kommunen.